Facebookdaki Tefecilerden Uzak Durun

İnsanların nakit ihtiyaçları arttıkça çözüm olanağı sunmak amacıyla hizmet  veren  yerler de artmıştır. Asıl olarak bu işi yapan banka ve benzeri yasal yerlerin haricinde bu işi illegal yollardan yapmayı amaç edinmiş yerler de mevcuttur. Son zamanlarda özellikle artış gösteren bu yerlerin başında da tefeciler gelmektedir.

Tefecilerin işleyiş sistemi, nakit ihtiyacı olan kişilerin söz konusu ihtiyaçları tutarında para vermek daha sonrasında ise fahiş tutarda faizlerle geri ödeme almaktır. Bu sistem sayesinde tefecilik işi yapan kişiler yüksek tutarda getiriler elde ederken, tefecilerden para alan kişiler ise büyük maddi ya da manevi kayıplar yaşamaktadır.

Tefeci Facebook

Tefecilerin bize ulaşabileceği onlarca yol bulunmaktadır. Özellikle iletişim kanallarının oldukça çoğaldığı günümüz dünyasında yüzlerce farklı yerde tefecilik işi yapan yerlerle karşılaşmamız mümkündür. Bunlardan bir tanesi de Facebook ortamıdır. Tefeciler bu kanalla pek çok kişiye adını duyurmayı hedeflemektedirler. Çünkü günümüzde Facebook profili olmayan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. İşte bu sebepledir ki tefecilere en çok rastlanan yerlerden biri de Facebook ortamı olmuştur.

Söz konusu bu tefeciler ilk olarak bizim nakit ihtiyaçlarımıza cevap verecek yerler gibi görünerek ikna edici bir profil çizmektedirler.  Özellikle bankalar ve diğer yasal kurumlardan kredi alma olanağı bulunmayan kişiler için tefecilerin bu görünümleri oldukça cezbedici olmaktadır. Bu nitelikteki kişileri deyim yerindeyse av olarak gören tefeciler onlara hizmet sunmak bahanesi ile iletişime geçmekte ya da onların iletişim taleplerine cevap vermektedir.

Tefecilerden para alıp nakit ihtiyaçlarını gideren kişiler için asıl sancılı süreç ödeme aşamasında başlamaktadır. Problemlerini çözmek adına fahiş tutardaki faizleri ilk aşamada görmezden gelen kişiler iş ödemeye gelince ister istemez zorlanmaktadırlar. Ödemeler aksadıkça ya da geciktikçe tefeciler de huzursuzlanmakta ve ödemeyi almak için yine illegal yollara başvurmaktadırlar. Hatta tefecilerden para aldıktan sonra ödeme yapamayıp bu ödeme ve faizi tutarında mal varlıklarını kaybeden insanların sayısı da yadsınamayacak kadar fazladır.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu şekilde yasal olmayan yöntemlerle nakit takviyesi sağlayan yerlerden uzak durmalıyız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *